لیریکس باران

متن و ترجمه آهنگ های خارجی

متن و ترجمه آهنگ Venom ونوم از Eminem

تکست و ترجمه آهنگ Venom از امینم

متن ویرایش شده و بخش هایی که مشکل اخلاقی داشتند ادیت شدن

 

متن به همراه ترجمه فارسی آهنگ Venom:

 

I got a song filled with shit for the strong willed
یه آهنگ پر از گ*ه برای پر ادعاها آوردم


‏When the world gives you a raw deal
‏Set you off till you
وقتی دنیا باهات یه معامله ی ناعادلانه میکنه و باعث میشه


‏Scream, piss off, screw you
جیغ بزنی، عصبانی شی، به ف*ک بری


‏When it talks to you like you don't belong
وقتی جوری باهات حرف میزنه که انگار به اینجا تعلق نداری


‏Or tells you you're in the wrong field
یا بهت میگه که راهو اشتباه اومدی

 

‏When's something's in your mitochondrial
مثل وقتی که چیزی توی میتوکندریت (قسمتی از سلول DNA) هست


‏'Cause it latched on to you,
اون خودشو بهت چسبونده (منظور رپه)


‏Like Knock knock,
مثل اینه که بگه تق تق


‏let the devil in,
بذار تاریکی بیاد تو


‏malevolent As I've ever been,
نحس، همونطور که همیشه بودم


‏head is spinning and this medicine
‏Screaming٫
سرم میچرخه و این مواد توش فریاد میزنن


‏“L-l-l-let us in"
بذار ما بیایم تو


‏L-l-lick like a salad bowl, Edgar Allen Poe
کاسه ی سالاد رو لیس بزن، ادگار آلن پو


‏Bedridden, shoulda been dead a long time ago
این مریض خیلی وقت پیش باید میمرد


‏Liquid Tylenol, gelatin, think my skeleton's melting
مسکن مایع (که در دوز بالا باعث نشئگی میشود)، ژلاتین، فکر کنم اسکلتم داره آب میشه


‏Wicked,I get all high when I think I've smelled the scent Of elephant manure
واقعا، وقتی به اینکه کود فیل رو بو کردم فکر میکنم کاملا نشئه میشم


‏hell, I meant Kahlúa
لعنتی منظورم کالواست (نوعی قهوه ی گرانقیمت شامل کود فیل)


‏screw it, to hell with it
لعنتش کنه بره به جهنم


‏I went through hell with accelerants
با شتاب رفتم سمت جهنم


‏And blew up my-my-myself again
و دوباره خودم رو سرزنش کردم


‏Volkswagen, tailspin
ولکس واگن، سقوط،


‏Bucket matches my pale skin,
باکت کردن به صورت رنگ پریدم میاد


‏Medowin, went from Hellmann's and being rail thin
مدوین، از شرکت هلمن بیرون زدم و به شدت لاغر شدم


‏Filet-o-Fish, to Scribble Jam and Rap Olympics '97 Freaknik
ساندویچ ماهی، کپی کردن از آهنگای جم و المپیک فریکنیک ۹۷ رپ


‏How can I be down? Me and Bizarre in Florida
چطوری میتونم ضعیف بشم؟ من و بیزار تو فلوریدا

 


Proof's room slept on the floor of the motel then
خونه ی پروف کف یه متل خوابیدم بعد

 


Dr. Dre said "hell yeah!"
دکتر دری گفت آررره


‏And I got his stamp like a postcard, word to Mel-Man
و من تایید شدم مثل استامپ روی کارت پستال، قسم به ملمن


‏And I know they're gonna hate
و میدونم که اونا قراره متنفر شن


‏But I don't care, I barely could wait
ولی برام مهم نیست، اصلا نمیتونم صبر کنم

 


To hit them with the snare and the bass
تا با جعبه ی طبل و درام بزنم


‏Square in the face, this fuckin' world better
توی صورتشون ،این دنیای لعنتی به نفعشه


‏prepare to get laced
آماده شه تا سوراخ سوراخ شه


‏Because they're gonna taste my—
چون اونا قرار مزه کنن


‏Venom
زهر منو


‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین (زهر) (گرفتم چی میگی)


‏Not knowing with 'em
با وجود اونا نمیدونم


‏Never gonna slow up in 'em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم


‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم


‏Thinking it's time to go get 'em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون


‏They ain't gonna know what hit 'em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن


‏(When they get bitten with the)
وقتی که نیش بخورن توسط


‏Venom
زهر


‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین (زهر) (گرفتم چی میگی)


‏Not knowing with 'em
با وجود اونا نمیدونم


‏Never gonna slow up in 'em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم


‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم


‏Thinking it's time to go get 'em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون


‏They ain't gonna know what hit 'em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن


‏(When they get bit with the)
وقتی که نیشش رو بخورن


‏I said knock knock, let the devil in
من گفتم تق تق بذار تاریکی وارد شه


‏Shotgun p-p-pellets in the felt pin
شاتگان به سنجاق نمدی اصابت میکنه


‏Cocked, fuck around and catch a hot one
آماده ی شلیک، دور و بر بگرد یدونه داغشو پیدا کن


‏I-i-it's evident I'm not done
مشخصه که کار من تموم نشده


‏V-venomous, the thought spun like your web and
زهرآلود، فکرش مثل یه تار تنیده شده


‏you just caught in 'em
حالا دیگه گیر افتادی


‏Held against your will like a hubcap or a mud flap
جلوی خواسته هاتو مثل قالپاق و گلگیر میگیره


‏Be strangled or attacked
خفت میکنه و بهت حمله میکنه


‏So this ain't gonna feel like a love tap
پس این قرار نیست بهت حس یه ضربه ی عاشقانه رو بده


‏Eat painkiller pills, fuck a blood track
قرصهای مسکن بخور، بیخیال پیگیری کردن خون شو


‏Like, what's her name at the wheel ?
مثلا اسم اونی که پشت فرمون میشست چی بود؟


‏Danica Patrick
دانیکا پاتریک


‏Threw the car into reverse at the Indy end up crashin’
وقتی ک توی ایندی با عقب ماشین تصادف کرد


‏And you look back and it's just mangled steel
و تو برمیگردی نگاه میکنی و فقط فولاد له شده میبینی


‏My Mustang and Jeep Wrangler grill
موستانگ و سپر جیپ رنگلر من


‏With the front smashed
که جلوش کاملا داغون شده


‏Much as my rear fender,
به اندازه ی گلگیرای کمیابم


‏assassin
قاتل


‏Slim be the combination of an actual kamikaze and Gandhi
اسلیم(وجه دیگری از امینم) ترکیبی از کامیکازه (کامیکازه به انتحاری خلبانان ژاپنی گفته میشه) و گاندی خواهد بود


‏Translation, I will probably kill us both when I end up
ترجمش اینه که احتمالا وقتی تموم شه جفتمونو میکشم


‏Back in India
اونجا تو هند (کامیکازه به انتحاری خلبانان ژاپنی گفته میشه)


‏You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened
تو نمیتونی بگی که چه اتفاقی افتاد


‏End of ya, when you're bit with the
آخراته وقتی که نیش بخوری با


‏Venom
زهر


‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین(زهر) (گرفتم چی میگی)


‏Not knowing with 'em
با وجود اونا نمیدونم


‏Never gonna slow up in 'em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم


‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم


‏Thinking it's time to go get 'em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون


‏They ain't gonna know what hit 'em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن


‏(When they get bitten with the)
وقتی که نیش بخورن توسط


‏Venom
زهر


‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین(زهر) (گرفتم چی میگی)


‏Not knowing with 'em
با وجود اونا نمیدونم


‏Never gonna slow up in 'em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم


‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم


‏Thinking it's time to go get 'em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون


‏They ain't gonna know what hit 'em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن


‏(When they get bit with the)
وقتی که نیشش رو بخورن


‏I said, "Knock knock, let the devil in,
‏alien”
من گفتم تق تق بذار تاریکی وارد شه بیگانه


‏E-E-Elliot phone home, ain't no telling when this
‏choke hold
تلفن خونه ی الیوت (دیالوگی از فیلم ET)حتی وقتی تحت فشار باشه حرف نمیزنه


‏On this game will end, I'm loco
این بازی تموم میشه من دیوونم


‏Became a symbiote, so
من همزیستی میکنم پس


‏My fangs are in your throat, ho
دندون نیشم تو گلوته،ج*ن***


‏ Y

ou're snake-bitten with my
تو داری نیش مار میخوری با


‏Venom
زهر من


‏With the ballpoint pen I'm
با وجود این خودکار من هستم


‏Gun cock, bump stock, double-aught buckshot
تفنگ آماده، قنداق تفنگ، ساچمه ی سایز دوبل


‏Tied her up to a garrote, tie a couple knots
دختره رو به گاروت بستم(روش اعدام در اسپانیا به وسیله ی خفه کردن) چند تا گره زدم


‏Fired up and caught fire, juggernaut
آتیش روشن کردم و آتیش گرفتم، منهدم کننده


‏Punk rock, bi**ches goin' down like Yung Joc
پانک راک(نوعی از راک) اون جن** ها مثل یانگ جاک یادم میمونند


‏'Cause the Doc put me on like sunblock
چون دکتر منو اوسکول کرده مثل ضدآفتاب (از اصطلاح put on برای ضدآفتاب هم استفاده میشه)


‏Why the fuck not?
چرا که نه؟


‏You only get one shot
تو فقط یه شانس داری


‏Ate shit till I can't taste it
انقد گه خوردم که دیگه مزشو تشخیص نمیدم


‏Chased it with straight liquor
پشت سرش مش*ر*و*ب غلیظ خوردم


‏Then paint thinner then drank till I faint
بعد مشروب تندی که تا وقتی از حال برم میخورم


‏And awake with a headache
و با سردر بیدار شدم


‏and I take anything in rectangular shape
و هر قرصی که مستطیلی بود خوردم


‏then I wait
بعد صبر کردم


‏To face the demons I'm bonded to
تا با شیاطینی که اسیرشونم روبرو شم


‏'Cause they're chasing me but I'm part of you
چون اونا دنبالم میان ولی من بخشی از توام


‏So escaping me is impossible
پس فراری دادن من غیرممکنه


‏I latch onto you like a
من به تو چسبیدم مثل یه


‏Parasite, and I probably ruined your parents' life
انگل و من احتمالا زندگی خانوادتو نابود کردم


‏And your childhood too
و همینطور کودکیت رو


‏'Cause if I'm the music that y'all grew up on
چون اگه من موسیقی ام که تو باهاش بزرگ شدی


‏I'm responsible for you retarded fools
پس من برای اشتباهات احمقانت مسوولم


‏I'm the supervillain dad and mom was losing their marbles to
من همون آدم بشدت شروریم که مامان بابات سنگ مرمرشون (منظور فرزندشونه) بهش باختن


‏You marvel that? Eddie Brock is you
تعجب کردی؟ تو ادی براکی


‏And I'm the suit, so call me
و من اون کتم(کت یکی از شخصیتها در فیلم et)، پس منو صدا کن


‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین(زهر) (گرفتم چی میگی)


‏Not knowing with 'em
با وجود اونا نمیدونم


‏Never gonna slow up in 'em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم


‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم


‏Thinking it's time to go get 'em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون


‏They ain't gonna know what hit 'em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن


‏(When they get bitten with the)
وقتی که نیش بخورن توسط


‏Venom
زهر


‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین (زهر) (گرفتم چی میگی)


‏Not knowing with 'em
با وجود اونا نمیدونم


‏Never gonna slow up in 'em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم


‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم


‏Thinking it's time to go get 'em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون


‏They ain't gonna know what hit 'em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن


‏(When they get bit with the)
وقتی که نیشش رو بخورن
enzo
۱۲ دی ۰۲:۵۱
عالی ترجمه کردید بهتر از سایتای دیگه بود واسه کسایی که اطلاع ندارن بگم که این موزیک امینم برای فیلم venom خونده شده که یه فیلم عالی از ماروله (فیلمش مثل مرد عنکبوتی)
مهدی
۱۹ آبان ۱۶:۰۶
ترجمت از بقیه ی سایتا خیلی بهتر بود.ولی انگار یه سری از قسمتا رو تو ترجمه دچار مشکل شدی.venom اسم ماده ایه که توی فیلم ونوم که برای سونیه(حق انتشارشو از مارول خریده)هستش و اشتباهه که به جای اسم خودم ونوم بزاری زهر من یا یه همچین چیزی یا برای And I'm the suit باید مینویشتی و من لباسم و منظورشم همون ماده ایه که به ادی براک چسبیده و لباسش شده.
Ailin
۲۰ آذر ۲۱:۳۲
از رو داستان خود فیلم ونوم خونده من فیلمشو دیدم پیشنهاد میکنم حتما ببینید. خیلی عالی
کیارش
۰۲ بهمن ۲۰:۲۳
عالی بود فقط بگم که ونوم یه زهر نیست ونوم یه سیمبیوت هست توی دنیای مارول
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
متن آهنگ جدید
قدرت گرفته از بیان