لیریکس باران

متن و ترجمه آهنگ های خارجی

متن و ترجمه آهنگ Sangria Wine از کامیلا کابلو و فارل

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Sangria Wine

متن و ترجمه آهنگ Dinero از جنیفر لوپز به همراه کاردی بی و دیجی خالد

۱ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Solo

متن و ترجمه آهنگ Solo از کلین بندیت و دمی لواتو

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Solo

متن و ترجمه آهنگ Aşkın Suçu Yok از مورات بوز

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Aşkın Suçu Yok

متن و ترجمه آهنگ Yalan از ادیس

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ یالان

متن آهنگ ماه من حمید هیراد

۰ نظر

تکست آهنگ ماه من

متن و ترجمه آهنگ What He Wrote از لارا مارلینگ

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ  What He Wrote

متن آهنگ خودتو نگیر از رایسامین

۰ نظر

تکست خودتو نگیر رایسامین

متن و ترجمه آهنگ Start Again از وان ریپابلیک به همراه لاجیک

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Start Again

متن و ترجمه آهنگ Fall In Line از کریستینا آگیلرا و دمی لواتو

۲ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Fall In Line

[Verse 1: Christina Aguilera]

Little girls, listen closely

دخترای کوچولو٬ با دقت گوش کنین

'Cause no one told me

چون هیچکسی به من نگفت

But you deserve to know

اما شما لایق دونستنین

That in this world, you are not beholden

که تو این دنیا شما زیر بار منت کسی نیستین

You do not owe them

یا به کسی قرض نیستین

Your body and your soul

بدنتون  و روحتون

 

[Pre-Chorus: Christina Aguilera]

All the youth in the world will not save you from growing older

تمام جوونی ها و خوشی های  دنیا شما رو از بزرگ شدن متوقف نمیکنه

And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her

تمام حقیقتت که در یه دختر قرار گرفته خیلی با ارزش تر از اونیه که بشه اونو ازش بدزدی

 

[Chorus: Christina Aguilera & Demi Lovato]

It's just the way it is

همینیه که هست

And maybe it's never gonna change

و شاید این هیچوقت تغییر نکنه

But I got a mind to show my strength

اما من تو فکر اینم که قدرتمو بهت نشون بدم

And I got a right to speak my mind

و حقشو دارم که افکارمو بگم

And I'm gonna pay for this

و من براش تاوان خواهم داد

They're gonna burn me at the stake

اونا منو روی چوب به آتیش میکشن

But I got a fire in my vein

اما من تو رگهام آتیش دارم

I wasn't made to fall in line

من برای این ساخته نشدم که راه بقیرو برم

No, I wasn't made to fall in line, no

نه٬من برای این ساخته نشدم که راه بقیرو برم ٬ نه

 

[Verse 2: Demi Lovato]

Show some skin, make him want you

بدنتو به نمایش بذاز٬ کاری کن اون پسره تورو بخواد

'Cause God forbid you

چون خدا تورو از این کار منع کرده.

Know your own way home

راهه خونتو پیدا کن

Ask yourself why it matters

از خودت بپرس چه لزومی داره

Who it flatters

این چاپلوس کیه

You're more than flesh and bones

تو لایق بیشتر از گوشت و استخونی

(یعنی لیاقتت بیشتر اینه که بدنتو به نمایش بذاری)

 

[Pre-Chorus: Demi Lovato]

All the youth in the world will not save you from growing older

تمام جوونی ها و خوشی های  دنیا تو رو از بزرگ شدن متوقف نمیکنه

And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her

تمام حقیقتت که در یه دختر قرار گرفته خیلی با ارزش تر از اونیه که بشه اونو ازش بدزدی

 

[Chorus: Christina Aguilera & Demi Lovato]

It's just the way it is

همینیه که هست

And maybe it's never gonna change

و شاید این هیچوقت تغییر نکنه

But I got a mind to show my strength

اما من تو فکر اینم که قدرتمو بهت نشون بدم

And I got a right to speak my mind

و حقشو دارم که حرفامو بگم

And I'm gonna pay for this

و من براش تاوان خواهم داد

They're gonna burn me at the stake

اونا منو روی چوب به آتیش میکشن

But I got a fire in my vein

اما من تو رگهام آتیش دارم

I wasn't made to fall in line

من برای این ساخته نشدم که راه بقیرو برم

No, I wasn't made to fall in line, no

نه٬من برای این ساخته نشدم که راه بقیرو برم ٬ نه

No, we weren't made to fall in line, oh

نه٬ما برای این ساخته نشدیم که راه بقیرو بریم ٬ اوه

 

[Bridge: Distorted Male Voice]

Yea, two, three

آره٬ دو٬ سه

Right — two, three

راست_دو٬ سه

Shut your mouth

دهنتو ببند

Stick your ass out for me

باسنتو برام بده بالا

March — two, three

قدم رو_دو٬ سه

(منظور از March در واقع همون دستور حرکت منظم تو سربازیه)

Two, three

دو٬ سه

Who told you you're allowed to think?

کی گفته تو اجازه فکر کردن داری؟

 

Yea, two, three

آره٬ دو٬ سه

Right — two, three

راست_دو٬ سه

Shut your mouth

دهنتو ببند

Stick your ass out for me

باسنتو برام بده بالا

March — two, three

قدم رو_دو٬ سه

Two, three

دو٬ سه

Who told you you're allowed to think?

کی گفته تو اجازه فکر کردن داری؟

 

[Chorus: Christina Aguilera & Demi Lovato]

It's just the way it is

همینیه که هست

And maybe it's never gonna change

و شاید این هیچوقت تغییر نکنه

But I got a mind to show my strength

اما من تو فکر اینم که قدرتمو بهت نشون بدم

And I got a right to speak my mind

و حقشو دارم که حرفامو بگم

And I'm gonna pay for this

و من براش تاوان خواهم داد

They're gonna burn me at the stake

اونا منو روی چوب به آتیش میکشن

But I got a fire in my vein

اما من تو رگهام آتیش دارم

'Cause I wasn't made to fall in line

چون من برای این ساخته نشدم که راه بقیرو برم

But I got a fire in my veins

اما در رگ هام آتیش دارم

I'm never gonna fall in line, oh

من هیچوقت راه بقیرو نمیرم٬ اوه

 

[Outro: Distorted Male Voice]

Yea, two, three

آره٬ دو٬ سه

Right — two, three

راست_دو٬ سه

Shut your mouth

دهنتو ببند

Stick your ass out for me

باسنتو برام بده بالا

March — two, three

قدم رو_دو٬ سه

Two, three

دو٬ سه

Who told you you're allowed to think?

کی گفته تو اجازه فکر کردن داری؟

 

Yea, two, three

آره٬ دو٬ سه

Right — two, three

راست_دو٬ سه

Shut your mouth

دهنتو ببند

Stick your ass out for me

باسنتو برام بده بالا

March — two, three

قدم رو_دو٬ سه

Two, three

دو٬ سه

Who told you you're allowed to think?

کی گفته تو اجازه فکر کردن داری؟

متن آهنگ جدید
قدرت گرفته از بیان