لیریکس باران

متن و ترجمه آهنگ های خارجی

متن و ترجمه آهنگ Bed از بی بی رکسا

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Bed

متن و ترجمه آهنگ Je t’aime از لارا فابیان

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Je t’aime 

D’accord, il existait

D’autres façons de se quitter.

Agree, there existed other ways of parting

قبول، راههای دیگه ای هم برای جدا شدنمون وجود داشت


Quelques éclats de verre

Auraient peut-être pu nous aider..

A few debris of glass maybe could have helped us

شاید کمی خورده شیشه میتونست بهمون کمک کنه(منظورش

اینه که میتونستن با هم دعوا کنن تا کمی از انرژی منفی

دعوا و تنش بینشون کم بشه)


Dans ce silence amer

J’ai décidé de pardoner

In this bitter silence, I decided to forgive

در این سکوت تلخ، تصمیم گرفتم ببخشمت


Les erreurs qu’on peut faire

À trop s’aimer

The faults which we are done when loving so much

خطاهایی که بخاطر خیلی عاشق بودنمون ازمون سر زد


D’accord, la petite fille

En moi souvent te réclamait

Agree, the small girl in me often claimed you

قبول، دخترک درونم همواره تو را میخواهد


Presque comme une mère

Tu me bordais, me protégeais

almost like a mother, you guarded me, you protected me

تقریبا مثه یه مادر، تو مراقبم بودی و ازم محافظت میکردی


Je t’ai volé ce sang

Qu’on aurait pas dû partager

I’ve stolen your blood for we’ll couldn’t be separated

من خونتو(وجودتو) ازت دزدیدم، چون ما

نمیتونستیم از هم جدا بشیم


À bout de mots, de rêves

Je vais crier

At heart of words and dreams I’m gonna scream:

در قلب کلمات و رویاهام میخوام فریاد بزنم


Je t’aime, je t’aime

I love you, I love you

دوستت دارم، دوستت دارم


Comme un fou, comme un soldat

like a crazy, like a soldier

مثله یه دیوونه، مثله یه سرباز


Comme une star de cinema

like a movie star

مثله یه ستارهء سینما


Je t’aime, je t’aime

I love you, I love you

دوستت دارم، دوستت دارم


Comme un loup, comme un roi

as a wolf, as a king

مثله یه گرگ، مثله یه پادشاه


Comme un homme que je ne suis pas

as a man that I’m not

مثله یه انسانی که نیستم


Tu vois, je t’aime comme ça

you see, I love you like that

میدونی؛ من اینجوری دوستت دارم


D’accord je t’ai confié

Tous mes sourires, tous mes secrets

Agree, I trusted you all my smiles and secrets

قبول، من همهء لبخندها و رازهامو به تو سپردم( بهت اعتماد

کردم)


Même ceux dont seul un frère

Est le gardien inavoué

Same those shameful, for which only a brother is the guard

حتی بعضی از رازهای شرم آوری که فقط یه برادر

میتونه اونو نگه داره


Dans cette maison de pierre

In this stony house,

در خانهء سنگی(بی مهر و محبت)


Satan nous regardait danser

Satan watched us dance

شیطان رقص ما را نگاه میکرد


J’ai tant voulu la guerre

De corps qui se faisaient la paix

I wanted so much the war of bodies which made the peace

من خیلی خواهان جنگ تن به تنی بودم که ما را

باهم آشتی دهد


Je t’aime, je t’aime

I love you, I love you

دوستت دارم، دوستت دارم


Comme un fou, comme un soldat

like a crazy, like a soldier

مثله یه دیوونه، مثله یه سرباز


Comme une star de cinema

like a movie star

مثله یه ستارهء سینما


Je t’aime, je t’aime

I love you, I love you

دوستت دارم، دوستت دارم


Comme un loup, comme un roi

as a wolf, as a king

مثله یه گرگ، مثله یه پادشاه


Comme un homme que je ne suis pas

as a man that I’m not

مثله یه انسانی که نیستم


Tu vois, je t’aime comme ça

you see, I love you like that

میدونی؛ من اینجوری دوستت دارم


Je t’aime, je t’aime

I love you, I love you

دوستت دارم، دوستت دارم


Comme un fou, comme un soldat

like a crazy, like a soldier

مثله یه دیوونه، مثله یه سرباز


Comme une star de cinema

like a movie star

مثله یه ستارهء سینما


Je t’aime, je t’aime

I love you, I love you

دوستت دارم، دوستت دارم


Comme un loup, comme un roi

as a wolf, as a king

مثله یه گرگ، مثله یه پادشاه


Comme un homme que je ne suis pas

as a man that I’m not

مثله یه انسانی که نیستم


Tu vois, je t’aime comme ça

you see, I love you like that

میدونی؛ من اینجوری دوستت دارم


Tu vois, je t’aime comme ça

you see, I love you like that

میدونی؛ من اینجوری دوستت دارم

متن و ترجمه آهنگ Audio از LSD Sia, Diplo, Labrinth

۱ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Audio

We got a ride, we got the night

ما یه سواری داریم, ما شب رو داریم


I got the bottle, you got the light

من بطری رو دارم, تو نور رو داری


We got the stars (stars)

ما ستاره ها رو داریم


We got audio

ما صدا داریم


We’re gonna fly, we’re getting high

ما پرواز میکنیم, ما نئشه میشیم


You got the moon dust, I got the sky

تو غبار ماه رو داری, من آسمون رو دارم


We got the stars (stars)

ما ستاره ها رو داریم


We got audio

ما صدا داریم


Make the bomb bomb beat I’ll give you melody

بمب رو منفجر کن ،من بهت ملودی میدم


Make the bomb bomb beat I’ll give you melody

بمب رو منفجر کن ،من بهت ملودی میدم


Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

آهنگ رو شیرین و دلنشین کن ،تو با من به خونه میای


Make the bomb bomb beat I’ll give you melody

بمب رو منفجر کن ،من بهت ملودی میدم


Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

آهنگ رو شیرین و دلنشین کن ،تو با من به خونه میای


Play that audio

آهنگو پلی کن


Play that audio

آهنگو پلی کن


That, that

اون اون


You got the heart, we got the soul

تو قلب رو داری, ما روح رو داریم


Just when the world saying they got no hold

دقیقا زمانی که دنیا میگه هیچ کنترلی نداره


Here comes the love

عشق پیداش میشه


We got audio (a-audio)

ما صدا داریم


We flying high, Superhero

ما در اوج پرواز میکنیم, ابرقهرمانیم


S on my chest, with my Marilyn Monroe

حرف اس روی سینه م, به همراه مرلی


Feel like a star (star)

Cause we got audio

(Make it go!)

احساس ستاره بودن داریم

چون ما صدا داریم

(بسازش)


Make the bomb bomb beat I’ll give you melody

بمب رو منفجر کن ،من بهت ملودی میدم


Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

آهنگ رو شیرین و دلنشین کن ،تو با من به خونه میای


Make the bomb bomb beat I’ll give you melody

بمب رو منفجر کن ،من بهت ملودی میدم


Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

آهنگ رو شیرین و دلنشین کن ،تو با من به خونه میای


Ay, ay

Play that audio

آهنگو پلی کن


That, that

اون اون


Play that audio

آهنگو پلی کن


Play that audio

آهنگو پلی کن


We can’t live on without the rhythm (sayin, no, no)

ما نمیتونیم بدون ریتم زندگی کنیم


We can’t live on without the rhythm (sayin, no, no)

ما نمیتونیم بدون ریتم زندگی کنیم


We can’t live on without the rhythm (can’t live without, yeah)

ما نمیتونیم بدون ریتم زندگی کنیم(بدون اون نمیتونیم زندگی کنیم،آره)


We can’t live on without the rhythm (sayin, no, no)

ما نمیتونیم بدون ریتم زندگی کنیم


We can’t live on without the rhythm (play that audio)

ما نمیتونیم بدون ریتم زندگی کنیم(آهنگو پلی کن)


We can’t live on without the rhythm (play that audio)

ما نمیتونیم بدون ریتم زندگی کنیم(آهنگو پلی کن)


We can’t live on without the rhythm (play that, that) (can’t live without, yeah)

ما نمیتونیم بدون ریتم زندگی کنیم

متن و ترجمه آهنگ Beni Cok Sev از تارکان

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ بنی چوک سئو

Bir kavga nasılda hoyrat
یک دعوا چقدر بد و شکننده ست

Savaşırken savrulurken büyüttü hayat
زندگی مارو وقتی داشتیم مجادله میکردیم و زخم میخوردیم بزرگ کرد

Ben sensiz yapayalnızdım
من بدون تو تک و تنها بودم

Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım
همه چیز داشتم اما بدون عشق بودم

Bir vurgundu geçtiğim yollar
این راههایی که گذشتم راحت و بدون دردسر بود

Düşe kalka yaşanırmış öğretir yıllar
با به زمین خوردن و بلند شدن ها زندگی میکنن و سالهای زندگی اینو یاد میده

Ben sensiz her şeye sustum
من بدون تو در برابر همه چی سکوت کردم

Koca dünya dönüyordu içinde yoktum
دنیای بزرگ داشت میچرخید و میگذشت ولی من توش نبودم انگار

Sevdanı bulmak yıllar sürdü
پیدا کردن عشق تو سالها طول کشید
 
Hoş geldin gönlüme kaderim güldü
به دلم خوش اومدی، سرنوشتم خندید

Tut elimden beni çok sev kimseye verme
دستمو بگیر منو زیاد دوستم داشته باش و به کسی نده

Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme
اگه دوست میداری یک عمر دوستم داشته باش یک روزه دوستم نداشته باش

İyi günde kötü günde Sakla göğsünde
در روزهای خوب و بد در درون سینه ت نگهم دار

Sen bu kalbe iyi geldin
تو برای این قلب خیلی خوب و مبارکی

Benden hiç gitme 
هیچ وقت از پیشم نرو

Tut elimden beni çok sev kimseye verme
دستمو بگیر منو زیاد دوستم داشته باش و به کسی مده

Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme
اگه دوست میداری یک عمر دوستم داشته باش یک روزه دوستم نداشته باش

İyi günde kötü günde Sakla göğsünde
در روزهای خوب و بد در درون سینه ت نگهم دار

Sen bu kalbe iyi geldin
تو برای این قلب خیلی خوب و مبارکی

Benden hiç gitme 
هیچ وقت از پیشم نرو

Bir sabahsız geceydi gönlüm
دل من مثل یک شب بدون صبح بود

Gün misali gözlerinde güneşi gördüm
در چشمان مثل روزت آفتاب رو دیدم

Bir dertli rüzgardım estim
یک بادِ پر از درد و غم بودم که وزیدم

Umudum sen, huzurum sen yeniden doğdum
امیدم تویی، آرامشم تویی، دوباره متولد شدم
@turkishchannel

Sevdanı bulmak yıllar sürdü
پیدا کردن عشق تو سالها طول کشید

Hoş geldin gönlüme kaderim güldü
به دلم من خوش اومدی، سرنوشتم خندید

Tut elimden beni çok sev kimseye verme
دستمو بگیر منو زیاد دوستم داشته باش و به کسی نده

Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme
اگه دوست میداری یک عمر دوستم داشته باش یک روزه دوستم نداشته باش

İyi günde kötü günde Sakla göğsünde
در روزهای خوب و بد در درون سینه ت نگهم دار

Sen bu kalbe iyi geldin
تو برای این قلب خیلی خوب و مبارکی

Benden hiç gitme 
هیچ وقت از پیشم نرو

متن و ترجمه آهنگ Gizli Ask از فریده هیلال آکین

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Gizli Ask

Senin olsun ömrümü al ama
Şimdi saklanmalıyız
Haklısın sevgi suç değil ama
Belki aklanmalıyız
Seviyorum ama buna boyun eğmem
Aşkımı sakınırım ama gizlemem
Her hücrem seni çağırırken
Aşkı kaçamak gözlerden uzak yaşayamam ben


ترجمه:

عمرم برای تو باشه بگیر اما،
حالا باید پنهان بشیم (از چشمها)
حق با توست، عشق گناه نیست اما،
شاید هم باید تبرئه بشیم
دوست دارم اما برای این سر خم نمیکنم
عشقم را دور نگه میدارم اما پنهان نمیکنم
در حالی که هر سلول وجودم تو رو صدا میزنه
من نمیتونم عشقم رو مخفیانه دور از چشمها زندگی کنم


متن و ترجمه آهنگ Back To You از سلنا گومز

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ  Back To You

[Verse 1]
Took you like a shot
Thought that I could chase you with the cold evening
Let a couple years water down how I'm feeling about you (feeling about you)
مثل یک گلوله بهم برخورد کردی
فکر کردم می شه تو یک غروب سرد پا به پات اومد
چند سالی مهلت بده این احساسی که بهت دارم ملایم شه

And every time we talk
Every single word builds up to this moment
And I gotta convince myself I don’t want it, even though I do (even though I do)
هر موقع که حرف می‌زنیم با هم
هر کلمه‌ای مقدمه‌چینی واسه این لحظه‌ ست
خودم رو راضی کردم که نمی‌خوامش، هرچند که اینه کاملاً خواسته‌م

[Chorus]
You could break my heart in two
But when it heals, it beats for you
I know it's forward but it's true
   اصلاً می‌تونی قلبم رو دو پاره کنی
اما وقتی خوب شه، بازم واسه تو می‌تپه
می‌دونم خیلی پُرروییه، اما حقیقته

I wanna hold you when I’m not supposed to
When I'm lying close to someone else
You're stuck in my head and I can't get you out of it
If I could do it all again
I know I'd go back to you
I know I'd go back to you
I know I'd go back to you
می‌خوام نگهت دارم، وقتی ازم چنین انتظاری نمی‌ره
وقتی کنارِ کسِ دیگه دراز کشیده‌م 
تو توی سرم خونه کردی و ازت نمی‌شه فارغ شم
اگه می‌شد همه چی رو دوباره شروع کنم
می‌دونم که بهت باز برمی‌گشتم

[Verse 2]
We never got it right
Playing and replaying old conversations
Overthinking every word and I hate it
'Cause it’s not me (’Cause it's not me)
هیچ‌وقت نشد سنگ‌هامون رو با هم وا بکنیم
تکرار و بازتکرارِ همون حرف‌ها که همیشه می زدیم
وسواس رو هر کلمه، ازش چه بیزارم
چون این من نیستم (چون این من نیستم)

And what’s the point in hiding
And everybody knows we got unfinished business
And I regret it if I didn't say this isn't what it could be (isn't what it could be)
واقعاً پنهون‌کاری چه فایده داره
وقتی همه می‌دونن قضیه رو نیمه‌کاره ولش کردیم
دارم حسرت می‌خورم که اگه این رو نمی‌گفتم، قصه جور دیگه‌ای رقم می‌خورد

[Chorus]
You could break my heart in two
But when it heals, it beats for you
I know it’s forward but it's true 
اصلاً می‌تونی قلبم رو دو پاره کنی
اما وقتی خوب شه، بازم واسه تو می‌تپه
می‌دونم خیلی پررویی، اما حقیقته

I wanna hold you when I'm not supposed to
When I'm lying close to someone else
You're stuck in my head and I can't get you out of it
If I could do it all again
I know I'd go back to you
I know I'd go back to you
I know I'd go back to you
I'd go back to you
I'd go back to you 
می‌خوام نگهت دارم، وقتی ازم چنین انتظاری نمی‌ره
وقتی کنارِ کسِ دیگه دراز کشیده‌م 
تو توی سرم خونه کردی و ازت نمی‌شه فارغ شم
اگه می‌شد همه چی رو دوباره شروع کنم
می‌دونم که بهت باز برمی‌گشتم

What was there wasn't sure
But I'd go back to you
I know I'd go back to you
هیچی اون زمان قطعی نبود اما
من بهت باز بر می گشتم
می‌دونم بهت باز برمی‌گشتم

[Bridge]
You can break my heart in two
But when it heals, it beats for you
I know it's forward but it's true 
اصلاً می‌تونی قلبم رو دو پاره کنی
اما وقتی خوب شه، بازم واسه تو می‌تپه
می‌دونم خیلی پررویی، اما حقیقته

Won't lie, I'd go back to you
You know, my thoughts are running loose
It's just a thing you make me do
And I could fight, but what's the use
I know I'd go back to you
دروغ نمی‌گم، بهت باز برمی‌گشتم
می‌بینی که افکارم بی‌محابا دارن سرریز می‌کنن
این چیزیه که تو با من کردی
می‌تونم مبارزه کنم اما چه سود وقتی که
می‌دونم بهت باز برمی‌گشتم

[Chorus]
I wanna hold you when I'm not supposed to
When I'm lying close to someone else
You're stuck in my head and I can't get you out of it
If I could do it all again
I know I'd go back to you
I'd go back to you
I'd go back to you
I know I'd go back to you
(Go back to you, go back to you)
(Go back to you, go back to you)
(Go back to you, go back to you) 
می‌خوام نگهت دارم، وقتی ازم چنین انتظاری نمی‌ره
وقتی کنارِ کسِ دیگه دراز کشیده‌م 
تو توی سرم خونه کردی و ازت نمی‌شه فارغ شم
اگه می‌شد همه چی رو دوباره شروع کنم
می‌دونم که بهت باز برمی‌گشتم

متن آهنگ Llamada Perdida از Karen Mendez

۰ نظر

تکست آهنگ Llamada Perdida

متن و ترجمه آهنگ Roman از Edis

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Roman

متن ترجمه آهنگ Yaylalar از ابراهیم تاتلیس

۰ نظر

ترجمه فارسی اهنگ Yaylalar


Ay akşamdan ışıktır

Yaylalar yaylalar

Yüküm şimşir kaşıktır

Dilo dilo yaylalar 


Komşu kızını zapteyle

Yaylalar yaylalar

Bizim oğlan aşıktır

Dilo dilo yaylalar


 Ay akşamdan aşta gel

Yaylalar yaylalar

Cılga yola düşte gel

Dilo dilo yaylalar


Eğer anan koymazsa

Yaylalar yaylalar

Vicdanan danışta gel

Dilo dilo yaylalar

 

Ayın önünde yıldız

Yaylalar yaylalar

Nerden gelirsen baldız

Dilo dilo yaylalar

 

Sen gitde ablan gelsin

Yaylalar yaylalar

Duramirem yalınız

Dilo dilo yaylalarترجمه بزودی...

متن و ترجمه آهنگ Sehrin Yolu از فریده هیلال و الیاس یالچینتاش

۰ نظر

ترجمه فارسی آهنگ Sehrin Yolu

Bu aşkın tozlu yolunu bulduğum yerden
Gündüz gözü görmediğim çaldın benden
Sürgün gibi çekmediğim kalmadı senden

Ellerimle yazdım bu sonu
Şimdi yerle bir şehrin yolu

Gönlüme girdin ama son oldu yalancı gül sevemem
Bin kere geldin ama hiç oldu yürekle yol çizemem
Dertle bir oldum adım çok yandı sonunda kal diyemem
Gözlerimin içine kar yağdı soğukla baş edemem


از جایی که جاده پر از غبار...
این عشقو پیدا کرده ام
چشمم روز روشن ندیده
اون رو دزدیدی از من
مثل تبعید شده ها چیزی نمانده…
که از دست تو نکشیده باشم
با دست خودم نوشتم این سرانجامو
حالا با خاک یکسان شده جاده ی شهر
قلبم رو تسخیر کردی اما این بار آخر بود
نمیتونم گلی دروغگو را دوست داشته باشم
هزار بار اومدی اما همش هیچ و پوچ شد
نمی تونم با دلم مسیری رو ترسیم بکنم
با درد یکی شدم اسمم سوخت و باطل شد
آخرش نمیتوانم بهت بگم که بمون
در داخل چشمانم برف سردی نشست
نمی توانم با این سرما کنار بیام

متن آهنگ جدید
قدرت گرفته از بیان